Jubilejní památník bitvy r. 1813

Památník se nachází na masivní umělé terase při průjezdní komunikaci, východně od Chlumce na úpatí Horky. Na jedné pozemní a třech na ní umístěných kamenných obdélných terasách architekt Julius Schmiedl situoval 26 m vysoký pomník v secesním stylu, který zpřístupňuje přímé schodiště s mezipodestou. Užší horní část schodiště, které je součástí vlastního pomníku, je po stranách sevřené mohutnými zdmi. Památník se skládá z mohutného odstupňovaného soklu oválného půdorysu, jehož zadní strana je pravoúhle zakončená, nahoru se zužující válcové věže a na vrcholu je korunován sochou lva. Boky soklu prostupují dva okenní otvory. Památník je postaven z režného čedičového kyklopského zdiva. Střecha památníku, která je současně dvoustupňovým podstavcem sochy, je z betonové skořepiny kryta měděným oplechováním. Dolní část podstavce je po obvodu projmuta širokými kanelurami. Pod přední stranou hranolového podstavce je v koruně zdiva umístěn letopočet 1813. Sokl pomníku je ozdoben předsazeným, převýšeným plným obloukem zaklenutým kamenným portálem, jehož oblouk je vyskládán třemi řadami klenáků. Výplní jsou rámové pravoúhlé dvoukřídlé kované dveře. Nad nimi je v pravoúhlé desce vertikálního tvaru umístěn nápis. GEDENKET IN EHREN DER TAPFEREN AUF DIESEN GEFILDEN GEFALLENEN ÖSTERREICHISCHEN SOLDATEN V půlkruhově zakončené supraportě portálu se nachází mozaika s motivem malého erbu panovníka Františka Josefa I., který představuje dvojhlavého orla rakouského císaře se srdečním rodovým štítkem habsbursko – bábenbersko-lotrinským, obtočeným kolanou řádu zlatého rouna. Orel drží v pravém spáru meč a žezlo a v levém říšské jablko. Šlo o práci firmy Tossolo z Prahy. Návrh památníku zpracoval architekt Julius Schmiedel z Prahy, stavbu realizoval stavitel Antonín Plass z Chabařovic. Vrcholový lev je od sochaře Adolfa Mayerla z Chebu odlitý z tepané mědi firmou A.G. (Aktiengesellschaft Gladenbeck dříve Gladenbeck und Sohn).