Jubilejní pomník bitvy r. 1813

Na výrazně koncipovaném terénním náspu na úpatí Horky byl vztyčen nejmonumentálnější památník bitvy roku 1813. Tzv. Jubilejní pomník je památkou, jež je připomínkou napoleonských válek, konkrétně bitvy u Chlumce, která se odehrála ve dnech 29. - 30. srpna 1813. Památník byl vybudován nákladem rakouské vlády a slavnostně odhalen 29. srpna 1913. Přísně geometricky tvarovaný násep, který byl pojednán jako travnatý, je osově protnut schodištěm, na které navazuje mohutný kamenný odstupňovaný základ 26 m vysokého zděného válce, na jehož vrcholu stojí socha lva od sochaře Adolfa Mayerla. Plocha celkových sadových úprav byla obdélná a rámovaly ji původně živé stříhané ploty s výsadbami listnatých stromů. V ose památníku byla realizována mlatová přístupová cesta po obou stranách lemovaná rovným udržovaným trávníkem.