kamenný kříž

Je umístěn nad odbočkou staré polní cesty do Sítin západně od kostela. Z jednoho kusu kamene vytesaný kříž s oblým dříkem a oble zakončenými rameny má na čelní straně rytý kříž a podobu nože, na zadní straně pod znamením kříže dvakrát monogram “IHS”. Rozměry: 106 × 66 × 23 cm.