kamenný mostek

Klenutý kamenný mostek se nachází nad železniční tratí ve vzdálenosti cca 80 m jižním směrem, nad starým špitálním hřbitovem. Mostovka je v odklonu současné cesty, která původně vedla jiným směrem, a to v ose SZ - JV (patrné v zákresu mapy stabilního katastru). Mostek sklenut valenou klenbou s plným obloukem, síla (dimenze) klenby vystavěna z klenáků lichoběžníkového tvaru, podpěrné zdivo a nadezdívka složena z nepravidelných kvádrů sesazených na sraz. Výška klenby je 80 cm, celková výška klenebního oblouku 3 m. Rozpon klenby 290 cm. Podpěrné (podporovací) zdivo přechází na obou stranách mostu po pravé i levé straně do opěrných šikmých zdí složených z kvádrového zdiva, na SZ straně o délce 80 cm, na JV straně 180-200 cm délky. Mostovka o šíři 5,8 m a délce 11 m, po krajnicích (pravé a levé straně) 2x4 pískovcové oblé patníky .