kandelábr veřejného osvětlení

Kandelábr vznikl na objednávku pražské plynárenské společnosti v r. 1867 společnou prací sochaře Eduarda Veselého a arch. Aleše Linsbauera. Odlit byl v komárovských železárnách (okr. Beroun). Kandelábr je vysazen na kamenný hranolový sokl s vpadlým polem. Vlastní litinový sokl zdobí čtveřice ženských postav v antikizujícím rouchu provedených ve vysokém reliéfu. Osvětlovací lucerny jsou připevněny ke kanelovanému sloupu s korintskou hlavicí, na jehož vrcholu je ornamentální prvek komponovaný z hermovek. Osm ramen s lucernami je bohatě zdobeno rozvilinami a draky. Stejná osvětlovací tělesa s alegorickou figurou Prahy na vrcholu kanelovaného sloupku se dodnes zachovala na Hradčanech - v Loretánské ul. a na Hradčanském nám.