kaple

Kaple v Malém Březně stojí na křižovatce v centru obce při hlavní silnici u železniční tratě. Jedná se o menší kapli čtvercového půdorysu s trojbokým závěrem, kterou nechal postavit na počátku 18. století (datace 1704) Johannes Keckerk. Střecha je sedlová, ukončená nad trojbokým závěrem valbami, krytá bobrovkami kladenými na šupinu. Hřebenáče jsou položeny do neprobarvené malty. Nad západním průčelím, v úrovni nad nárožními pilastry, se nachází pár ozdobných koulí. Ve vrcholu je osazen kovaný kříž. Svažitost terénu vyrovnává zděný sokl. Kapli zpřístupňují tři pískovcové stupně. Kromě trojbokého závěru jsou ostatní průčelí vertikálně členěna nárožními pilastry vynášející kladí s hladkým vlysem. Průčelí vrcholí profilovanou římsou, která nad hlavním vstupem má okřídleně trojúhelníkový tvar. Hlavní západní průčelí je prolomeno vstupním kamenným portálem ukončeným rovným nadpražím. Portál má jednoduchou profilaci s obíhající páskou. Vstup do kaple je zabezpečen mříží. Dveře jsou rámové, dvoukřídlové, dřevěné, ven otevírané. V horní výplni obou dveřních křídel jsou umístěna okénka s pevnou skleněnou výplní opatřenou mříží. Nad portálem se nachází pískovcová deska orámována obíhající páskou s vytesaným nápisem. ANNO 1704 UND 11 MOHNAT IVLIVS HABE IOHANNES KECKERT IN KLEIN PRIESEM DIESE CAPELLA OR GOTT UND SEINER LIEBEN MUTTER MARIA ZUEHREN ERBAUEN LASSEN