kaple

Drobná zděná stavba osmibokého půdorysu je situovaná při vrstevnicové cestě v severním svahu údolí. Smíšené zdivo s převahou sbíraného kamene pokrývají hladké vápenné omítky. Vnější plochu fasád člení pouze hrubě omítnutý nízký sokl a profilovaná korunní římsa. Vstup umístěný na jižním průčelí je lemovaný pravoúhlým žulovým ostěním a obrací se k cestě. Ostění je osazeno dvoukřídlími, kovářsky zpracovanými plátovanými dveřmi. Dvojice okenních otvorů na západním a východním průčelí rámují profilovaná pískovcová ostění s kovanou zdobnou mříží a novodobým terčíkovým sklem. Centrální půdorys zastřešuje plechová cibulová střecha se zvonovou lucernou zakončenou makovicí s kovaným křížem. Interiér s dochovanou kamennou dlažbou je zaklopen bedněnou iluzivní klenbou s omítaným podhledem. Okenní a dveřní otvory se do interiéru obrací mírně šikmými špaletami se segmentovými záklenky. Interiér je bez vnitřní výbavy.