kaple

Jednolodní, drobná, podélná stavba postavená vysoko na kopci nad vesnicí. Hlavní průčelí otočeno k Z. Vstupní portál zakončen vysokým hrotitým obloukem. Vstupní dveře pravoúhlé, dvoukřídlé. Prostor kolem štítku a kliky chráněn obdélným plechem. Nad dveřmi obloukovitý světlík do jehož středu vložen latinský kříž. Portál zakončen středovým klenákem na kterém vytesán datum výstavby: “1832”. Vstupní portál tvořen nárožními pilastry, patky zdobeny reliéfní kartuší. Nad hlavním vstupem trojúhelníkovitá nika s malovaným motivem Božího oka. Průčelí zakončeno trojúhelníkovitým odstupňovaným štítem. Fasáda kaple výrazně zdobena kamennou bosáží a korunní římsou. Na průčelní straně bosáž nárožní, na obou stranách kaple přechází do mohutné podezdívky. Na oltářní straně zakrývá téměř celou spodní stranu stěny. Na bočních stranách kaple vždy jedno okno dělené do 12 polí. Ostění kamenné, lehce profilované. Na V straně malé pravoúhlé okno kryto vnější dřevěnou okenicí. Střecha sedlová, kryta dehtovým papírem typu kanadského šindele. Na V straně drobná dřevěná sanktusová věžička. K původnímu vybavení kaple patřil oltář se soškou Panny Marie, lidové práce z 19. století. 2007 kaple vymalována nově náboženskými motivy.