kaple

Kaple je umístěna jihovýchodně pod hradem Rýzmburk při hlavní přístupové cestě. Kaple se skládá z lodi a presbytáře. Loď má obdélný půdorys, presbytář je zúžený, trojboký. Přechod mezi lodí a kněžištěm je řešen konkávním projmutím. Střecha kaple je sedlová, nad závěrem s valbou. Krytinu tvoří jednoduše kladená bobrovka. Ze střechy presbytáře vyčnívá oktogonální sanktusník obložený šedým plechem s lucernou, bání a křížkem na vrcholu. Boční stěny jsou členěny okny. Okna jsou obdélná se zaobleným záklenkem, zdobená jsou širokou šambránou s profilovanými hranami a ušima. Stěna je zakončena masivní profilovanou římsou. Hlavní průčelí je jednoosé s trojúhelníkovým štítem. Rámováno je širokým zdvojeným pilastrem v nároží s kladím krytým bobrovkou ve výšce korunní římsy. Osu průčelí v přízemí vyplňuje pravoúhlý na výšku obdélný vstupní otvor s kamenným ostěním s ušima. Výplň tvoří dřevěné dvoukřídlé dveře. Ostění dveří přechází v nadpražní masivní profilovanou římsu plnící funkci markýzy. Nad ní je okno zhruba čtvercového tvaru se zaobleným záklenkem s ostěním obdobným jako okna na bočních průčelích. Ve štítu je umístěno v ose jedno okno vyplněné žaluziemi. Tento otvor má na výšku obdélný tvar se stlačeným oblým záklenkem. Fasáda objektu je hladká ve světle žlutém provedení.