kaple

Kaple stojí na severní hranici intravilánu Všemil naproti domu č. p. 90 na návrší. Hladce omítaná kaple je postavena z pískovcových kvádrů na čtvercovém půdorysu. Stavba je orientovaná k severozápadu a nerovný terén je vyrovnán nízkým neomítaným soklem. Hlavní a boční průčelí jsou vertikálně rytmizovány dvojicí lizénových pásů s naznačenou patkou a hlavicí. Na čelní straně je mezi lizénami osazen vstupní portál v kamenném ostění s obvodovou lištou a mírně vykrojenýma ušima. Hlavní překlad je zdobený dvěma rytými štítky s nápisy - „ANo“ a „1738“. Vstupní rámové dveře jsou nové, jednokřídlé a jejich horní polovina je vyplněná původní prolamovanou mříží. Hranolové pruty jsou navzájem spojené ohýbanými pásky a vytváří motiv vlnovky. Korunní římsa obíhá kapli ze tří stran a nad lizénami se zalamuje, od zdola je profilovaná oblounem a výžlabkem. Obdélný štít nad římsou je prolomený mělkou nikou a jeho horní část je po stranách volutově vykrojená. Štít ukončuje trojúhelníkový nástavec, který je po obvodu profilovaný neomítanými římsami. Boční fasády jsou mezi lizénami vyplněné vpadlými čtvercovými poli s okosenými rohy. Zadní průčelí je hladké, nečleněné. Kaple má sedlovou střechu krytou prejzovou, pálenou, střešní taškou, naopak koruna štítu je oplechovaná. Interiér je zaklenutý jedním polem křížové klenby s kruhovým svorníkem, na podlaze jsou položeny pískovcové desky. Zděná menza je přiložená k jihovýchodní zdi a v dolní části je prolomená podélným segmentovým otvorem pro Boží hrob.