kaple

Zděná stavba na čtvercovém půdorysu s okosenými nárožími. Střecha polygonální, krytá taškami a na hranách prejzy, vrcholí polygonální, taškami krytou lucernou. Hlavní průčelí s obdélným vchodem v plochém ostění. Dveře dřevěné dvoukřídlé, ve spodních 2/3 plné, v horní části z vyřezávaných prkének. Nad vstupem zavřená prázdná nika. Stěny kaple, kromě zadní, jsou rámovány pilastry s čabrakovými hlavicemi; v propadlých obdélných výplních obou bočních stěn prolomeno po jednom klíčovém okénku. Korunní římsa výrazná, hustě profilovaná.