kaple

Zdivo stavby je smíšené, složené z žulových kvádrů a cihelné vyzdívky. Zdivo je kryté hrubou omítkou, na čelním průčelí se zbytky plastické výzdoby a nikou ve štítu. Jednoduchý dřevěný krov vynáší střechu s břidlicovou krytinou. Interiér je zaklenut cihelnou valenou klenbou. Na zadní interiérové části se nachází vyzděný asi 15 cm sokl (původně pravděpodobně určen pro oltář nebo samostatnou sochařskou výzdobu). Po stranách v dolní úrovni ve výši soklu se nachází dvojice mělkých nik se segmentovým zaklenutím. Původně byla kaple uzavírána dřevěným svlakovými jednokřídlými dveřmi se čtvercovým okénkem.V roce 2014 byla kaple kompletně rekonstruována.