kaple Božího hrobu

Kaple Božího hrobu je situovaná na zalesněném návrší jižně od Slaného, nad chatovou osadou zvanou Kvíček. Osada se rozkládá po levé straně silnice na Smečno; přístupová cesta k osadě a ke kapli vede nedaleko empírové výklenkové kaple. Neorientovaná stavba s podélnou osou ve směru západ-východ je postavená na obdélném, na západní straně polygonálně ukončeném půdorysu. Západní polygonální část je mírně převýšená, ukončená rovnou střechou, z níž vystupuje vysoká šestihranná lucerna, vynášená šesticí do dvojic sdružených sloupů s bohatě tvarovanými hlavicemi, propojenými arkádovými lomenými oblouky, které nesou bohatě architektonickými články dekorované kládí. Vše završuje kamenná helmice zvonovitého tvaru. Fasádu zdobí slepá arkáda z lomených oblouků a z různě tvarovaných sloupů (polygonální nebo tordovaný dřík, různě zdobené hlavice). Východní, o něco nižší část je obdélná, rovněž ukončená rovnou střechou. Fasády nejsou téměř zdobené, boční strany prolamují nízká okna s lomeným obloukem, ve východním průčelí je na osu umístěn vstup do kaple, sklenutý rovněž lomeným obloukem. Interiér kaple je zdoben zbytky iluzivní výmalby. Stavba je poměrně věrnou kopií kaple, která stála nad Kristovým hrobem v Jeruzalémě - jde o velmi kvalitní provedení konceptu, který byl ve střední Evropě běžný nejpozději od pozdního středověku. Předmětem ochrany je kaple a pozemek parc. č. st. 595.