kaple Božího hrobu

Areál kaple Božího hrobu se nachází v Lužické ulici na kraji obce vlevo u silnice od Zákup. Sestává z kaple Božího hrobu, ohradní zdi, brány, ambitu a soch sv. Josefa z Arimatie a sv. Nikodéma. 1 kaple Božího hrobu 2 ambit 3 ohradní zeď 4 brána 5 socha sv. Josefa z Arimatie 6 socha sv. Nikodéma