kaple Božího Těla

Kaplička umístěna na svahu východně kostela sv. Jiří. Značná svažitost terénu je vyrovnána mohutným soklem. Půdorys kaple je čtvercový, stavba má okosené rohy a zvýrazněné průčelí s hlubokou špaletou s půlkruhovým zakončením, vstup do kaple po třech kamenných stupních je rámován pravoúhlým žulovým ostěním s nadsvětlíkem. Střecha stanová, krytá plechem, završena zděným tělesem lucerny (čtverec s okosenými rohy), s barokní dřevěnou profilovanou římsou (nejhodnotnější prvek z období výstavby). Lucerna nasvětlena čtveřicí oken dělených na kříž a ukončena věžičkou s makovicí a křížem. Interiér opět na půdorysu čtverce s okosenými rohy, stěny přecházejí plynule v klenbu, prolomenou ve středu pro čtvercový otvor lucerny. Původní dlažba je ze žulových desek. Interiér kaple je celý zdoben nástěnnými malbami od Eliase Dollhopha. Od spodu asi do výše 80 cm probíhá iluzivní malovaný sokl s vykrajovanými rámy a německým nápisem uvnitř. Stěna vpravo zdobena malovaným výjevem s pohledem na areál kostela sv. Jiří ve Slavkově. Stěna levá zdobena také malbou – průhledem do interiéru kostela. Na čelní oltářní stěně scéna Poslední večeře Páně, nad ní je zobrazen výjev sv. Trojice s obláčky a andílčími hlavičkami. Okosené stěny kaple zdobeny malovanými výjevy. Na stěně při vstupu motiv „Svaté přijímání“. V ploše stěny nad oltářem nápisová páska s německým textem. V lucerně ve středu plochého stropu malba Božího oka s andílčími hlavičkami.