kaple Čtrnácti svatých pomocníků

Kaple Čtrnácti svatých pomocníků se nachází při východním okraji města Vodňany, v blízkosti hlavní komunikace Dr. Hajného. Kaple byla přemístěna do vzdálenějších míst od komunikace, původně stála na její hraně.