kaple hřbitovní

Hřbitovní kaple je na východ orientovaná stavba. Stavba je fragmentem původního gotického kostela, ze kterého zbyl jen presbytář, s jednopatrovou věží s točitým schodištěm. Omítaná stavba má paprskovitě rozděleny čtyři opěráky na kvádrovém trnoži s vrchní skosenou hranou , bez ústupků, končí šikmou deskou s římsičkou o simě a pásku. Vchod je od západní strany v prostém ostění, vchod do věže je z jižní strany. Čtyři velká půlkruhová okna, do věže ústí na jižní straně dvě malá okénka a do zvonice čtyři velká svrchem půlkruhová okna. Střecha kněžiště valbová, pokrytá plechem, cibulová báň s osmistěnnou lucernou pokryta měděným plechem. Uvnitř je kněžiště sklenuto valeně s výsečemi se štukováním, ve střední části rokajový rám se zašlou freskou, v závěru klášterní klenbou s výsečemi. Ve středu fresky Boží holubička, po stranách hlavy andílků v mracích.Márnice ve věži je zaklenuta křížovou klenbou do kamenných žeber vyčnívajících z líce. Žebra hranolového průřezu s hruškovcem, vroubeným výžlabky, sbíhají se v hladkém terčovém svorníku.