kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie se nachází na západním okraji katastrálního území a obce Rybníky. Historickou osadou a lokalitou však spadá pod Budínek (část obce Svaté Pole). Fyzicky stojí na východním okraji obce Budínek při pravě straně místní komunikace spojující Budínek a Rybníky, na travnatém pozemku ohraničeném plotem. Kaple představuje drobnou kompaktní stavbu na obdélném půdorysu s polygonálním presbytářem orientovaným k jihovýchodu, bohatě členěnou v rondokubistickém stylu. Severozápadně od kaple je umístěn litinový kříž s korpusem Krista, zasazený do žulového podstavce. Předmětem ochrany je kaple Nanebevzetí Panny Marie, litinový kříž západně od kaple a k tomu náležející pozemek.