kaple Nejsvětější Trojice

Areál východně od města poblíž křižovatky ulic Hřbitovní a Údolní. Areál bývalého hřbitovního kostela, kostel s presbyteriem na obdélném půdorysu s příčnou lodí, kolem kostela zděná ohradní zeď na oválném půdorysu s bránou a výklenkovou kaplí. Rozpis jednotlivých položek areálu: 1. kaple Nejsvětější Trojice 2. ohradní zeď 3. brána 4. výklenková kaple