kaple Nejsvětější Trojice

Na vyvýšeném tarasu, přístupném po schodišti je umístěna zděná hranolová kaplička, krytá nízkou kupolovitou střechou, opatřenou ve vrcholu zděným sanktustíkem s nízkou stanovou stříškou s tepaným železným křížkem ve vrcholu. Krytina: prejzy. Průčelí s vyžlabeným nárožím člení nárožní lisény a profilovaná hlavní římsa, která nad vstupním průčelím vytváří nízký segmentový štít. V ose vstupního průčelí je velký portál, lemovaný plochou lištou se segmentovým záklenkem s velkým hladkým klenákem. Sanktusník je hranolový, omítaný, otevřený 2 okénky se segmentovými záklenky, dvě z nich jsou slepá. Interiér kaple je nečleněný s nárožními pilastry s římsovými hlavicemi, zaklenutý českou plackou, její plochu zakrývá freska zakrývající průhled do kopule a otevřeného nebe s anděli nesoucími kříž. V pendativech klenby jsou poprsí 4 církevních otců, na stěně N.Trojice a postavy sv.Vojtěcha a Václava.