kaple Nejsvětější Trojice se studánkou Svěcenka

Drobný areál barokního původu se nachází v rámci osady Radovič, při usedlosti severně od hlavní zástavby. Sestává ze dvou drobných zděných staveb, výklenkové kaple sv. Trojce a kamenné stavbičky barokní studny. Malebný prostor kolem obou objektů dotváří skupina památných stromů. Předmětem ochrany je kaple sv. Trojice a studánka "Svěcenka" .