kaple P. Marie Pomocné

Zděná omítnutá kaple je zasazená do terénu. Postavená je na obdélném půdorysu, vybíhajícím do půlkruhového závěru. Severovýchodní (vstupní) průčelí má poměrně bohaté architektonické členění. V jeho středu se nachází vstup, zasazený do obdélného vpadlého pole. Jde o dvoukřídlé dřevěné dveře, tvořené diagonálně kladenými prkny. Křídla společně vytvářejí tvar klasu, který směřuje dolů. Nad středem je v obou křídlech vyřezaný drobný obdélný otvor, umožňující průhled do interiéru. Nad bohatě profilovaným poutcem je půlkruhový zasklený nadsvětlík, členěný sluncovitě. Dveře chrání dvoukřídlá mříž, jejíž svislé pruty jsou nahoře zakončeny zvlněným hrotem. V dolní části je doplňují srdčité motivy, v horní oválné. Mříž nadsvětlíku opakuje sluncovitý tvar, paprsky jsou nahoře rovněž zvlněné. Vstupní otvor lemuje šambrána, kolem nadsvětlíku užší a profilovaná. Po obou stranách vstupu je ustupující část se soklem, na němž spočívají na každé straně dva sloupy bez patky a s jednoduchou oblounovou hlavicí. Sloupy nesou architráv, rozdělený plochou římsou na dvě úrovně. Nad architrávem je vysoká římsa, nahoře profilovaná, pokračující i na boční průčelí. Nad vstupem se v horní části nachází plasticky provedený nápis: AVE / MARIA“. Nad hlavní římsou se zvedá vysoká atika, nad vstupní partií vpadlá a vyvýšená do půlkruhového oblouku. Nahoře má plastické orámování. Ve střední části atiky, nad nápisem, je umístěno plastické obdélné, na šířku orientované pole. Dole je po stranách rozšířené a opatřené vždy čtyřmi kapkami, nahoře je profilovaná římsa. V poli se nachází plastický letopočet MDCCCXXV. Zbývající strany kaple jsou prosté, bez otvorů, pouze s hlavní římsou a římsičkou v úrovni oddělující na vstupním průčelí stupně architrávu. Kaple má sedlovou střechu, nad závěrem půlkuželovou, krytou bobrovkami. V hřebeni střechy je zasazena válcová zděná lucerna, zajišťující osvětlení interiéru. Na obou jejích bočních stranách a vzadu je oválné, na výšku orientované okno, rozdělené jednou svislou a dvěma vodorovnými příčlemi. Na přední straně je díky mělčímu zasazení lucerny do střechy okno zkrácené o zhruba dolní třetinu. Lucerna má zvonovitou střechu, krytou plechem. V jejím vrcholu je zasazena makovice s kovovým patriarším křížem, jehož břevna jsou zakončena do trojlistu.