kaple Panny Marie

Nevelká stavba obdélného půdorysu s polygonálně uzavřeným (trojbokým) presbytářem. Kaple je zděná, orientovaná v ose východ – západ, štítovým průčelím k silnici. Zastřešena je sedlovou střechou pokrytou břidlicí, krov nebyl přístupný. Ve hřebeni střechy vystupuje šestiboký sanktusník s oplechovanou jehlancovou stříškou na vrcholu s makovicí a patriarším křížem, ve věži je zavěšen nově odlitý zvon. Jednotlivá průčelí kaple jsou hladce omítnuta, členěná hladkými lizénami, na nichž běží pod korunní římsou zubořez. Korunní římsa s profilem sima, deska, pásek, obloun, obíhá celou stavbu. V obou bočních průčelích jsou dvě litinová vícetabulková okna v rovných špaletách bez šambrán, ve stěnách polygonálního uzavření jsou slepá okna s odsazenými špaletami. Hlavní štítové průčelí je tříosé. V krajních osách se nacházejí slepá okna s odsazenými špaletami, ve střední ose je situován vstup, jemuž je předsazeno jednoduché bedněné zádveří. Nad zádveřím je v ploše stěny v její hlavní ose slepé kruhové okno. Stěnu hlavního průčelí člení rovněž hladké lizény a pás zubořezu. Římsa oddělující štít navazuje na korunní římsu, pokrývá jí břidlice. V ploše štítu se nachází malé kruhové okno odvětrávající půdní prostor. Ramena střechy lemuje ve štítu třikrát odstupněná římsa. Vstup má kamenné ostění s půlkruhovým nadpražím, v jehož vrcholu je vytesáno vročení 1866. Dveře osazené na vnitřním líci ostění jsou dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi, včetně kování původní. Před dveře je předsazena novodobá kovaná prutová mříž.