kaple Panny Marie

Kaple je postavená ve svahu na podélném půdorysu, její nároží jsou okosená a hlavní průčelí se vstupní osou je orientované k severovýchodu. Vstupní portál je akcentovaný edikulou tvořenou dvěma mohutnými sloupy s hladkým dříkem, které podpírají výraznou, bohatě, profilovanou korunní římsu. Vstup do kaple je segmentově zaklenutý a osazený klasicistními, dvoukřídlými, dřevěnými dveřmi, které jsou členěné na osm polí. Spodní pole mají plnou výplň, střední pole jsou prořezávaná a horní mají podobou dvou sluncí. Klapačku tvoří sloupek s hladkým dříkem, soklem a profilovanou hlavicí. Kolem vchodu obíhá štuková šambrána s kapkami, která je přetnutá volutovým klenákem. Nade dveřmi je umístěná nápisová deska s německým textem: “Laßo Herr ! deine Kugen stets / Offen sehn und deine Ohren aufmerken auf das / Gebeth welches an diesem Orte verrichtet wird. / II. Buche der Chronik VI. Kap. 40. Vers”. Hlavní průčelí je zvýrazněné vysokou atikou zvedající se nad korunní římsou. Atika má podobu seříznutého trojúhelníku se segmentově vykrojenými stranami a v její horní části je prolomený otvor pro zvon. Fasády bočních průčelí jsou členěné vždy dvěma hladkými pilastry dosedajícími na hladký sokl, který vyrovnává svažitý terén. Jihovýchodní i severozápadní průčelí jsou navíc prolomená segmentovou okenní osou umístěnou na střed fasády. Sedlová střecha kaple je krytá pálenou střešní taškou bobrovkou.