kaple Panny Marie

Kaple stojí blíže východnímu okraji návsi, v nevýrazné poloze nedaleko potoka, v nevelké vzdálenosti obklopena ze všech stran obytnými a hospodářskými budovami. Barokní nad šestiúhelníkem s konkávně probranými stranami vybudovaná centrála, krytá zvoncovou bání (prejzy), ukončenou lucernou (plech). Stěny obíhá předsazený sokl z pískovcových desek, průčelí jsou hladká, pouze na nárožích zdůrazněná bosovanými lisénami; fasády ukončuje průběžný vlys, sledující konkávní výdutě stěn a rovná hlavní římsa. Obdélný jižní portál má obdélné pískovcové ostění s uchy, dvoukřídlové dveře na bohatých rozvilinových závěsech pobité plechem (18. století), nad vstupem trojúhelný fronton nese plastický znak plaského kláštera se štítkem opata Tyttla, pod ním nápis: MDCCX RMVS DNVS EVGENIUS TYTTL ORD. CISTERC. COENOBII DE PLASS ABBAS, AD S.MAR.BAGDAL.LIPPAE PRAEPOSITVS, WELLE ET S. CORONAE PATER IMMEDIATVS HANC IN LOCUM VETERIS STRVXIT CAPELLAM. Interiér osvětlen pěti obdélnými okny (chybí v severní stěně) lemovanými výraznými šambránami s uchy, v nadpraží mohutné odsazené klenáky jehlancového tvaru, které zároveň podepírají korunní římsu, okenní rámy železné se zasklením šestihrany do olova (asi 19. století). Na severní straně v rovině korunní římsy baldachýn v podobě cibulové báně s měděným plechem; kryje malý zvon. Lucernu člení nárožní pilastříky, okénka mají segmentové záklenky.