kaple Panny Marie

Areál kaple Panny Marie se nachází na západním břehu říčky Svitávky, u mostku přes ní, východně od kostela. Areál tvoří zděná kaple obdélného půdorysu se sanktusní věžičkou se zvonem ovládaným z místnosti oddělené od modlitebního prostoru a samostatně přístupné. Kaple stojí cca 20 m severně od průjezdní komunikace, od které vede přístupová komunikace. Těsně u této komunikace stojí sochy sv. Fabiána a sv. Šebestiána. Komunikace ke kapli je dále akcentována “stromořadím” tvořeným dvěma páry lip po stranách cesty. 1. kaple 2. socha sv. Fabiána 3. socha sv. Šebestiána