kaple Panny Marie

Kaple P. Marie v Kunčicích nad Labem se nachází uprostřed obce nedaleko školy po levé straně u komunikace ve směru do Hostinného. Roku 1847 byla ve vsi postavena s přispěním Johanna Křikavy, vrchního Vrchlabského panství, klasicistní kaple vyzděná z červeného pískovce vytěženého z nedalekého lomu s trojbokým závěrem orientovaným k SV straně. Nároží závěru jsou zvýrazněna plochými pilastry a širokou korunovou římsou, která obíhá po obvodu stavby. Kaple je osvětlena dvěma půlkruhovými okny po stranách s plným obloukem. Na hřebenu střechy umístěna osmiboká věžička s lucernou a jehlancovou střechou. Nedostatek místa v kapli se místní obyvatelé rozhodli vyřešit přístavbou dřevěné lodě. Tesařský mistr Ignaz Janetschek navrhl pro kunčickou kapli zhruba čtvercovou loď o rozměru 8,45 m šiře a 9 m délky. Základní konstrukční princip bočních stěn tvoří 8 celých dřevěných sloupků a další 3 ks sloupků dekorativních, které však neprocházejí všemi vodorovnými čtyřmi pásy konstrukce. Dekorace hrázděné stavby je obohacena falešnými prahovými pásky tvořící kosočtverce a mříže, kombinované s ondřejskými kříži. Mezi okny se uplatňuje hvězdice. Okna po bočních stranách lodě v počtu 2 ks na každé straně (k JV a SZ straně) jsou zakončena lomeným obloukem, čelní stranu kaple bez rizalitu člení 10 ks sloupků a jeden dekorativní nade dveřmi vybíhající do menšího štítu. Zdobných ondřejských křížů je užito pod okny. Okna v průčelí jsou identická s okny v boční lodi. Nad vstupními dveřmi je průčelí ozdobeno vyřezávanou rozetou, nad kterou se nacházejí dvě menší prosvětlovací okénka segmentově zaklenutá a drobný štítek s valbičkou, který původně vrcholil dřevěným křížem. Na pravé straně zadní lodi jsou jednokřídlé menší vstupní dveře. Stanová střecha je zakončena pouze plechovou makovicí a zdobeným latinským křížem. Vstup od komunikace do kaple po pyramidálním předsazeném kamenném schodišti o čtyřech stupních. Interiér kaple: Závěr kaple je půlkruhový, Vítězný oblouk je nahrazen pravoúhlým otvorem, po stranách je zdoben dvojicemi plochých mramorových pilastrů s kladím. Mezi kladím a překladem otvoru je drobný tympanon s nápisem v obdélném orámování a textem AVE MARIA, po stranách dva znaky, vlevo tři lesnické trubky Joh. Křikavy a vpravo hlava medvěda z pečeti obce. Interiér lodi dotváří kruchta vynesená na čtyřech sloupech při vstupní stěně. Zábradlí kruchty děleno celkem do osmi polí, v předsazené středové části zábradlí o dvou polích je umístěno harmonium, prořezávané zábradlí zdobeno motivem kříže, kotvy a srdce. Vstup na hudební kruchtu po levé straně při vstupu po dřevěném dvouramenném schodišti. Strop lodi napodobuje kazetové stropy, tento je dělen do čtyř polí, který je nesen ozdobnými konzolami po obvodu lodi nasazenými na sloupcích stěn. Dekor vytvářejí světle, do geometrických obrazců skládaná prkna, přes ně nabitá tmavá prkna imitující trámy s motivem kruhu, ondřejských křížů a tesařských pásků.