kaple Panny Marie Bolestné

Kaple na Křenkově vznikla r. 1847 přestavbou skladiště střelného prachu, které bylo r. 1742 postaveno francouzským vojskem při odlámání skály a vybudování komunikace do Chuchle. Po r. 1900 byla upravena v beuronském stylu emauzskými benediktiny. Masivní stavba drobných rozměrů na kruhovém půdorysu s apsidou a s pravoúhlým rizalitem, v němž je umístěn vstup. Fasáda rizalitu vybíhá v segmentový drobný štít, v něm je mozaikový monogram Krista, písmena Alfa a Omega a nápis +AVEˇMARIAˇGRATIA PLENA. Stavba je zaklenuta zděnou kupolí bez krytiny. Proti vstupu je okno, segmentově ukončené, pod ním zděný oltář. Po obvodu probíhá jednoduché zděné sedátko. Na stropě a stěnách jsou zbytky ornamentální výmalby s křížem v centru a obíhajícího latinského nápisu - dvou veršů z hymnu Stabat Mater.