kaple Panny Marie Bolestné a sv. Ondřeje

Kaple stojí jižně od centra města, na návrší Spielberku, uprostřed stromořadí. Volně stojící, zděná a omítaná stavba na eliptickém půdorysu je zastřešená kuželovou valbovou střechou, dříve pokrytou šindelem, dnes plechem, ve vrcholu s osmibokou lucernou s makovicí také pokrytou plechem. Na konci podélné osy je pravoúhle rozšířeno vstupní průčelí, po stranách rámováno sdruženými pilastry, původně vrcholící štítkem. Plochu oválné fasády člení lisénové rámy se zdvojenými lisénami, ve stěnách včetně vstupního průčelí prolomena celkem čtyři obdélná, segmentem zaklenutá okna v ploché šambráně s klenákem, všechna okna jsou osazena těsně pod plochým rámem při korunní římse. Okno proti vstupu je nižší, takřka čtvercové. Obdélný otvor vstupu rámuje šambrána s patkami. Korunní římsa je bohatě profilovaná. Interiér je zaklenut plackovou klenbou spočívající na čtyřech dvojicích pilastrů nesoucích úseky architrávu. Celou klenbu zdobí nástropní malba Apotheosy sv. Kříže, ve cviklech malba čtyř evangelistů. K malířské výzdobě náleží rovněž znaky tepelského kláštera a opata C. H. Trautmannsdorfa nad vchodem.