kaple Panny Marie Hlohové

Kamenná kaplička Panny Marie Hlohové se nachází na samém hřbetu Hořického Chlumu cca 300 metrů západně od známé Masarykovy Věže samostatnosti. Kapličku nechal vystavět hořický rodák a profesor Jandera jako poděkování za odvrácení epidemie cholery. Atmosféru kolem kapličky doplňují dvě statné staré lípy, kamenná sedátka a starý hloh. Stavba byla vystavěna u polní cesty na čtvercovém půdorysu o rozměru 300 x 305 cm z obdélných, hrubě opracovaných pískovcových kvádrů sesazených na sraz, průčelím je kaplička orientována k jižní straně. Průčelí s dveřním vstupem o rozměru 200 x 10 cm, krytým kovanou mříží, která je uchycena po pravé straně na kovových hácích, okolo vstupu po obvodu mírně vystouplý plochý portál s nadpražním klenákem ve vrcholu. Po stranách dveří pilastry o šíři 17 cm. Nad vstupními dveřmi je vsazena nápisová deska o rozměru 42 x 95 cm s vyrytým šestiřádkovým textem: LADIS:IOS:IANDERA CANON:REG:IN MONTE SION / PROF:MATHESEOS IN VNIVERS: PRAG: / ET / IOAN: IOS: KUCZERA CIVISR:GRAEG § PRAG: / AMBO HORZICENSES GINGI FEGERUNT / MDCCCXXVI /. Střecha kapličky je sedlová, krytá pozink. plechem v pásech do falců. Obvodový zubořez ohraničen podokapní oblou římsou, ve spodní části plochá přesahující ústupková římsa. V trojúhelném nadpraží reliéfní ztvárnění božího oka s paprsčitou svatozáří. Po bocích stavby zapuštěna do kamenných soklů dvě kamenná sedátka o délce 95 cm, podezdívka stavby do výšky 40 cm.