kaple proroka Eliáše

Kaple proroka Eliáše je prostá čtyřboká pravoúhlá drobná sakrální stavba, vystavěná v příkrém svahu nad Gránickým potokem, nedaleko koryta řeky Dyje, u původního významného církevního okrsku křížovníků s červenou hvězdou na Hradišti u Znojma. Stavbu člení jen převýšená půlkruhová okna s plošnou šambránou. Vstup do objektu je novější, pravoúhlý. Jednoduchá římsa se zaobleným profilem nese báň s lucernou, v interiéru objektu je neckovitá klenba. Jedná se významnou raně barokní stavbu z roku 1665, spojenou s regionálním poutním hnutím.