kaple Smrtelných úzkostí Páně

Převýšená kaple na mírně obdélném půdorysu, hmota ukončena třemi věžemi s jehlancovými střechami krytými prejzy a vrcholícími plechovými lucernami. Samostatně stojící kaple Smrtelných úzkostí Páně se nalézá v centru města východně od presbytáře katedrálního kostela sv. Mikuláše, blízko křižovatky Kanovnické a Kněžské ulice. Kaple na mírně obdélném půdorysu stojí východně od závěru katedrálního kostela. Západní průčelí je zdůrazněno párem subtilních věží vystupujících svou hmotou z nároží, které svírají v přízemí prostý obdélný portál, kudy se vchází do interiéru. Nad vstupem je mezi věžemi vsazeno okno se segmentovým záklenkem, lemované po obvodu štukovým pásem s ušima a kapkami při patách záklenku. V patře má každá z věží na západní straně půlkruhově sklenuté okno lemované šambránou s naznačenými klenáky v patách záklenku. Věže nesou na vrcholu jehlancové, prejzy kryté stříšky, na jejichž vrcholu je nasazena oplechovaná cibulová stříška s lucernou. Kaple je na plášti členěna lisénami a plochou patrovou římsou. Na bocích jsou segmentově sklenuté niky a nad nimi pak obdélná okna lemovaná stejnou pásovou šambránou s ušima jako niky pod nimi. Závěr kaple s okosenými rohy, připomíná polygon a má v patře na osu vsazené obdélné okno lemované šambránou s ušima doplněnýma párem kapek. Kaple nese zvonovou osmibokou střechu, krytou prejzy a na vrcholu je opět nasazena oplechovaná zvonička s lucernou a cibulovou stříškou.