kaple Srdce Ježíšova

Nevelká cihelná omítaná stavba kombinující kapli a zvonici. Neorientovaná, hlavním průčelím k jihu otočená nevelká kaple protáhlého půdorysu s polygonálním závěrem a širokými opěráky po bocích nástavby vížky zvonice v přední části. V přední části hlavní římsa s omítkovým zubořezem. Jižní průčelí se složitější kompozicí hmot se vstupním půlkruhovým portálem, a neodsazeným trojúhelným štítem. Za vstupní partií vystupují opěráky se strmými pultovými stříškami u jejichž v horní části je na stupňovitých konzolkách nasazena půdorysně obdélná nástavba zvonice s římsou na dlouhých stranách a mělkými půlkruhovými výklenky na bočních průčelích, ukončená sedlovou střechou, jejíž střední část přerušuje nastavěná mohutnější část zvonice s opačně orientovanou sedlovou střechou, mělkým výklenkem v jižním průčelím, jehož horní část je zakryta oplechovanou valbovou střechou nad konzolou se zvonkem. Na vrcholu střechy kovový křížek. Boční a zadní části s dvakrát odstupněným vysokým soklem. Otvory se štukovými profilovanými šambránami. Vstupní dveře dřevěné dvoukřídlé rámové s náplněmi a pevným proskleným nadsvětlíkem nad profilovanou římsou. Okna vitrážová. Krytina z betonových francouzských tašek. Vysoko v průčelí závěru obdélná deska s nápisem.