kaple sv. Anny

Jedná se o stavbu obdélného půdorysu postavenou ve 2. pol. 18. století, s dalšími stavebními úpravami interiéru ze 2. pol. 19. století. Hlavní průčelí prolamuje portál završený stlačeným půlkruhovým záklenkem, lemovaným profilovanou šambránou, která vystupuje z profilovaných patek. Na nárožích hlavního průčelí je dvojice vrstvených pilastrů s římsovými hlavicemi, které vynáší kladí s vlysem se zavěšenými kapkami. Nad vlysem je mohutná bohatě profilovaná korunní římsa obíhající celou stavbu. Průčelí vrcholí vysokým štítem s volutovými křídly po stranách. Vstupní dveře jsou neorenesanční kazetové, na podlaze interiéru se nachází kameninová ornamentální dlažba z počátku 20. století. Interiér je zaklenut valnou křížovou klenbou s vytaženými kápěmi. U zadní stěny je zděná menza s profilací ondřejského kříže. Nad menzou je nika rámovaná profilovanou římsou. Po pravé straně v rohu je ve výšce cca 1,5 m od podlahy kamenná kulatá kropenka.