kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny je poměrně rozměrná zděná orientovaná stavba s obdélnou lodí a nižším užším polokruhem ukončeným presbytářem v podobě apsidy. V ose západního vstupního průčelí přiléhá přízemní obdélná předsíň. Zdivo cihelné, omítané. Střecha nad lodí sedlová s drobnými oplechovanými vikýři a polygonálním sanktusníkem, opatřeným vysokou jehlancovou stříškou. Nad závěrem kaple střecha kuželová, na předsíni sedlová. Krytina z břidlice. Boční stěny lodi zvýrazňuje mělký střední rizalit, završený trojúhelným štítem, který vyčnívá nad sedlovou střechu lodi. Shodně řešeným štítem je zakončeno západní vstupní průčelí kaple a východní strana lodi. Fasády člení poměrně nízký sokl, veškeré plochy nad ním pokrývá pásová bosáž. Nároží kaple a boky rizalitů zdůrazňují zděné opěráky. Okna v lodi (3+3) a presbytáři (3) poměrně vysoká a polokruhem zaklenutá, spočívající na průběžné kamenné parapetní římse. Okna v rizalitech a v západním průčelí jsou širší, doplněná středním dělícím sloupkem a kružbou. V ploše štítu rizalitu slepé kruhové okno, lemované bosovanou šambránou. Profilovaná korunní římsa je v presbytáři a na štítech podložena pásem obloučkového vlysu. Západní přízemní vstupní předsíň s ústupkovým polokruhem zaklenutým portálem s původními dřevěnými dvoukřídlými kazetovými dveřmi je završená na západní straně trojúhelným štítem se slepým okénkem tvaru kvadrilobu.