kaple sv. Anny

Zděná omítnutá trojúhelná centrální kaple se zkosenými nárožími a konkávně projmutými stranami na šestiúhelném půdorysu stojí uprostřed zámecké zahrady. Přístavek sakristie čtvercového půdorysu přiléhá z jižní strany. Vstup je ze severní strany obdélným portálem zakončeným segmentovým obloukem a flankovaným pilastry. Nad portálem vyniká nástěnná malba ve štukovém rámci s volutovými křídly a segmentovou profilovanou římsou. Stavbu člení sokl, rustikované pilastry, lisénové rámce a profilovaná korunní římsa. Ozdobné okenní otvory rámují šambrány s lištou. Nad centrální částí se zdvihá šestiboký tambur s mansardovou stříškou a dvouramenným křížem ve vrcholu. Tři pravoúhle zakončené výběžky, přiléhající k centrální části, zakončuje zvonovitá stříška se čtyřbokou lucernou. Jednotlivé části střech stavby kryjí prejzy.