kaple sv. Antonína Paduánského

Kaple sv. Antonína Paduánského v Přestanově stojí v centru obce u silnice do Unčína, poblíž křižovatky s hlavní komunikací Děčín - Teplice. Svažitost terénu návsi vyrovnává zděný sokl. Stavba je obdélného půdorysu pod sedlovou střechou zakončena půlkruhovou apsidou pod kuželovou střechou. Kaple je kryta bitumenovými šablonami. Fasáda je členěna lisenovými rámci. Hlavní průčelí má v ose umístěn profilovaný kamenný vstupní portál, do kterého jsou vsazeny dvoukřídlé rámové dveře s šesti výplněmi, jejíchž obě horní jsou obdélné vertikálního tvaru, s prosklením. Půlkruhový prosklený nadsvětlík je vějířovitě dělen. Průčelí ukončuje zděný štít lichoběžníkového tvaru s nadvakráte projmutými stěnami, na který dosedá čtyřhranná zvonička s přilbovou střechou. Kaple vrcholí litinovým křížem latinského tvaru. Ve štítu je nápis „KAPLE SV. ANTONÍNA“. Boční průčelí jsou členěna dvěma obdélnými půlkruhově ukončenými okenními otvory se širokou špaletou. Dvoukřídlá okna mají poutec ve 2/3 výšky a půlkruhové zakončení je vějířovitě děleno.