kaple sv. Antonína z Padovy a sv. Barbory z Nikomédie

Kaple je hranolová orientovaná sakrální stavba čtvercového půdorysu s mírně segmentově vystupující apsidou na východní straně opatřená v nárožích nakoso orientovanými jednostupňovými trojbokými opěráky krytými kamennými pulty. Kaple je umístěna na nízké terase, která vyrovnává terénní nerovnost na západní straně. Průčelí kaple vyrůstají z předstupujícího soklu ukončeného oblounem, jediný otvor tvoří segmentově zaklenutý vstup na západní straně přístupný kamenným schodištěm o třech stupních s bočními zídkami (severní je nedochovaná). Průčelí kaple z režného červeného cihlového zdiva člení dekorativní pásy z černých cihel horizontálně obíhající stavbu, nad vstupem linie černých cihel sleduje segmentový tvar záklenku. Fasády ukončuje korunní římsa s plasticky vystupujícím zubořezem z červených cihel na podkladu tvořeném pásem cihel černých, níže obíhá fasády ornamentální sled křížů vyskládaných z černých cihel, další dva obdobné kříže doprovází po stranách vstup. Stanová střecha je prolomená na severu a jihu dvojicí vikýřů krytých sedlovými stříškami, ze stanu diagonálně vyrůstá sanktusník krytý opět stanem završeným vysokým polygonálním jehlanem ukončeným makovicí a latinským křížem. Vikýře a otevřený sanktusník jsou konstruovány z dřevěných trámků zdobených vyřezávanými dekorativními prvky (výžlabky, zkosení), otvory sanktusníku mají naznačené segmentové záklenky zdobené opět dřevořezbou. Střešní krytina je plechová. Z vnitřního omítaného prostoru půdorysu čtverce se zkosenými rohy vystupuje půlkruhová apsida zaklenutá konchou. Rovný prkenný podbíjený strop je zdoben osmicípou hvězdou uprostřed.