kaple sv. Františka Serafinského

Zděná jednoduchá kaple (smíšené zdivo, kombinace hladké i hrubé omítky okrové barvy) o čtvercovém půdorysu s otevřenými vstupními otvory, završenými segmentovým obloukem. Stěny kaple jsou členěny lisénovými rámci, s vpadlými zaoblenými rohy. Hlavní vstup s kamenným prahem je lemován vlysem vyplněným hrubě opracovaným čedičem. Nad profilovanou hlavní římsou, uprostřed mírně segmentově vzedmutou, je jehlancová střecha, krytá prejzovou krytinou. Ve vrcholu je dvouramenný kříž. Interiér je zaklenut kopulí. Prostor vyplňuje pískovcová skulptura ležícího sv. Františka Serafínského. Světec je oděn v měkce řasené klerice se zkříženýma rukama na prsou. Předmětem ochrany je kaple sv. Františka se sochou světce na příslušném pozemku.