kaple sv. Jana Křtitele

Drobná kaple na obdélníkovém půdorysu s trojbokým závěrem, krytá sedlovou střechou, na níž je osazena šestiboká lucerna s helmicovitou bání, krytou plechem. Průčelí a další stěny jsou členěny vpadlými zrcadly s motivem zubořezu. Zvlášť výrazný je motiv zubořezu v průčelním štítu. Okna v bočních stěnách a vstup v průčelí jsou zaklenuty polokruhem, vstup navíc v kamenném ostění. Ve vrcholu štítu drobné polokruhem zaklenuté okénko.