kaple sv. Jana Nepomuckého

kaple sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomuckého Drobná barokní orientovaná kaplička, postavená roku 1722. Obdélná, s prostou fasádou, s lisenovými rámci, do nároží jsou vloženy štíhlé sloupy. Fasádu završuje profilovaná korunní římsa. Pravoúhlý vstup je rámován jednoduchým ostěním, nad ním je erb z růžového mramoru v rolwerkové kartuši. Nad vstupem je oválné okénko. Na bočních fasádách jsou segmentově ukončená okna s páskovou šambránou s uchy. Valbovou střechu završuje sanktusníková věžička. Před kaplí se nachází litinová socha světce na kamenném hranolovém soklu z poloviny 19. století, dnes opatřená zářivým nátěrem zlacenkou. Kaple stávala na původní vesnické návsi, dnes je obklopena moderní zástavbou v těsné blízkosti stanice metra Radlická.