kaple sv. Jana Nepomuckého

Kapli sv. Jana Nepomuckého nechal na svém pozemku v místní části Závrší vystavět Jan Vyhlídko. Objekt byl slavnostně vysvěcen na jaře roku 1777. Kaple je řešena jako zděná přízemní stavba, založená na čtvercovém půdorysu, zastřešená kónickou čtyřbokou střechou s otevřenou lucernou a vrcholovou stanovou stříškou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem, položeným na prkenné bednění. Nosná konstrukce krovu je celodřevěná (typ vazby nebyl zjištěn). Na vrcholu střechy je osazen kovový dvouramenný kříž. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné - hladké, jednoduše architektonicky členěné (nárožní kvádrová rustika). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlá, jednoduše zasklená, v ploše rozdělená dřevěnou horizontální příčlí na dvě pole. Dveřní otvor je zakončen plným obloukem. Dveře jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé svlakové, s vsazenou dřevěnou mříží. Vnitřní prostor je svrchu uzavřen valenou klenbou s koncovou konchou. Omítky jsou zde řešeny jako vápenné hladké. Podlaha je překryta cihelnou dlažbou. Na mense v interiéru stávala až do šedesátých let 20. století dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého.