kaple sv. Jana Nepomuckého

Zděná hranolová kaplička s pětibokým závěrem, jižní průčelí ukončeno nízkým trojúhelníkovým tympanonem, otevřená hlubokou nikou se sochou světce (sv. Jan Nepomucký). Pod tympanonem nad obloukem vchodu latinský nápis s chronogramem CoMIte BernarDo sVrreXIti Wante CapeLLa. Tympanon je zakončen kovaným křížkem. Střecha krytá pálenou taškou bobrovkou. Před vchodem cca 150 cm vysoká dřevěná dvoukřídlá plaňková vrátka, opatřená nátěrem modré barvy. Před nimi je v celé nice osazena novodobá, černě natřená mříž. Na levém pilíři je vyznačena výška povodně ze srpna 2002.