kaple sv. Jana Nepomuckého

Nad osadou Zubří, na návrší mezi remízkem, stojí barokní kaple z let 1704 - 1705, upravovaná v roce 1781. Je to nevelká obdélná stavba, s půlkruhovým závěrem, exteriér má bez výrazných zdobných prvků. Nad západním průčelím, ve kterém je pravoúhlý kamenný portál a s lištou a letopočtem na klenáku "1781", je sanktusník, který je oplechovaný a má střechy ve tvaru jehlanu. Nad portálem je půlkruhové okno s bosáží charakteru 2. poloviny 19. století. Okna v jižním a severním boku lodi a v presbytáři jsou jednoduchá, zaklenutá. V nárožích jsou kamenné armatury v podobě pilířů. Omítka je hladká vápenná v barevnosti okrovo bílé. Střecha krytá plechem (pův. snad šindelem. I n t e r i é r : původní barokní, s cennými řezbářskými a malířskými pracemi (dřv. oltář, Pieta, olejomalba Madony). Vnitřek sklenut valeně, v závěru koncha. Dčevěná kruchta. Od vítězného oblouku, až k nárožím oken probíhá profilovaná římsa. Vnitřek neporušen. Pozn. Zajímavé je, že kaple byla postavena s dispensí již v roce 1704 (kanonizace Jana z Nepomuku byla až v roce 1729). Byla postavena Václavem Kapounem ze Svojtkova.