kaple sv. Kateřiny

Kaple sv. Kateřiny je jednolodní obdélná orientovaná stavba. Hlavní průčelí má v přízemí v ose vstupní portál s reliéfní supraportou tvořenou dole rostlinnými motivy mezi dvěma konzolami a nahoře segmentovým štítem s kartuší. Po obou stranách rámují průčelí svazkové pilastry s kompozitními na koso orientovanými hlavicemi. Nad masivní římsou v centrální části se zvedá štít opět rámován pilastry. Zakončen je mírným zvlněním, vlastní vrchol tvoří profilovaná římsa. V centrální části štítu je nika se sochou sv. Kateřiny. Severní průčelí je čtyřosé členěné lizénovými rámy a jednoduchými pilastry. Kolem obdélných oken jsou šambrány s ušima. Protější jižní průčelí je provedeno obdobně u západní osy je přístavek se schody na kúr. Sakristie je zdobena hrotitým oknem, kryta je pultovou střechou. Vlastní kaple je zastřešena sedlově s volskými oky, krytinou je pálená bobrovka. Na východě jev hřebeni střechy vztyčena zvonička s dvoustupňovou střechou, makovicí a křížkem.