kaple sv. Kříže

Drobná hřbitovní barokní kaple z roku 1757 s půlkruhovým závěrem a se zkosenými nárožími v průčelí. Hlavní průčelí kaple prolomeno vstupem vymezeným kamenným olištovaným portálem uzavřeným půlkruhovým záklenkem. Portál doplněn ušima s kapkami a mohutným svorníkem opět s kapkami, na který dosedá profilovaná (fakticky podokenní) kamenná římsa. V dolní části římsy a na svorníku vytesán do kamene nápis umístěný v polích orámovaných linkou. Ve vstupu osazeny nově zhotovené dřevěné rámové dvoukřídlé dveře pojednané v hnědé barvě a v horní části prosklené. Ke vstupu vedou čtyři kamenné schodišťové stupně ohraničené po stranách kamennými sokly. Nad vstupem proraženo atypické podlouhlé okno, v něm osazena dřevěná hnědá výplň rozdělená do tří tabulek (prostřední tabule vyklápěcí - větrací). Okenní otvor rámován profilovanou šambránou ukončenou stylizovaným volutovým svorníkem. Po stranách dolní části okenní šambrány situovány esovité voluty. Kaple po obvodu vertikálně členěna svazkovými pilastry s profilovanými patkami a se stylizovanými iónskými hlavicemi nesoucími profilované kladí. V ploše vlysu umístěna dvoudílná (v hlavním průčelí), trojdílná (na bočních fasádách) a jednodílná (v závěru) obdélná pole se zmenšenými profilovanými motivy štukových zrcadel. Na ně dosedá profilovaná korunní římsa. Kaple horizontálně členěna pekovaným soklem s římsou, kladím a korunní římsou. Hlavní průčelí završeno volutovým štítem ukončeným segmentovým frontonem. Dvoudílný štít zdoben po stranách štukovými volutami a geometrizujícími lizénami. Plochy štítu doplněny mírně předsazenými štukovými poli různých tvarů a horizontálními římsami. Segmentová část štítu ukončena profilací. Barevnost fasád: soklová část pojata v šedé barvě, architektonické články v barvě bílé a zbylá plocha v barvě žluté. Střecha kaple mansardová, krytá falcovaným měděným plechem stejně jako štít. Mansarda dělená profilovanou římsou. Na střeše osazen dřevěný zdobený sanktusník (lucerna) v hnědé barvě, završený cibulovitou bání krytou opět falcovaným měděným plechem. Ve vrcholu osazena makovice s obrysovým latinským křížem doplněným ve středu růžicí s paprsky. Interiér kaple zaklenut valenou klenbou (klenba opatřena bílým nátěrem, vnitřní stěny nátěrem žlutým), podlaha tvořena kamennými plotnami.