kaple sv. Maří Magdalény

Soubor kaple sv. Maří Magdalény a sloupu se sochou Panny Marie se nachází na jižní straně původní návsi, na vyvýšené terase při úpatí zámeckého návrší.