kaple sv. Máří Magdaleny vytesaná ve skále

Kompozice je tvořena osamoceným rostlým kamenným blokem vysokým cca 5m, v němž je z východní strany vytesána obdélná místnost se stropem napodobujícím jedno pole valené klenby. V čelní stěně jsou patrné zbytky polychromovaného reliéfu s figurálními motivy přerůstajícími na sousední stěny a klenbu. Vstupní otvor lemovaný polychromovanou profilací je zakončen obloukem. Vlevo nad vstupem je vytesána nika pro osazení obrázku sv. Máří Magdaleny.