kaple sv. Michaela archanděla

Zděná omítaná (vápenná omítka v kombinaci bílé a okrové) jednolodní kaple blížící se obdélnému půdorysu, s obdélným závěrem. Průčelí jsou členěna soklem z pískovcových kvádrů, rizality, štukovými lisénovými rámy a profilovanou římsou, nad níž se zdvihá prohnutá sedlová střecha krytá bobrovkami. Hlavnímu západnímu jednoosému průčelí se středním mělkým rizalitem dominuje trojúhelný štít s prohnutými křídly, nikou rámovanou pilastry a kovovým dvouramenným křížkem ve vrcholu. Předmětem ochrany je kaple a pozemek parc. č. st. 1.