kaple sv. Rodiny

Původně viniční kaple stojí dnes zcela osaměle vedle kolejí, které zcela přerušily původní urbanistické souvoslosti. Čtvercová kaple s obdélným na šířku položeným kněžištěm. Kaple má prostou fasádu pouze s nárožní bosáží, která však byla doplněna při úpravě v prvním desetiletí 20. stol. Vstup kaple rámuje štukový portál završený šikmo zalomenou římsou. Půlkruhově ukončená okna rámuje pásková šambrána. Kapli ukončuje profilovaná korunní římsa, která na hlavním průčelí sleduje tvar okna a půlkruhově se vyklenuje. Kapli zastřešuje jehlancová střecha, původně s prejzovou krytinou, se sanktusníkovou vížkou se zvonem.